Souhrn

  • Doprava : 89 Kč
  • celkem: 0 Kč

0

Oblíbené

    • U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

AlkoholKa

Odstoupení Od Smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prodejce: Ondřej Rzepisko, Víta Nejedlého 610/13, 73401, Karviná-4, email 1@alkoholka.cz , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ondřej Rzepisko, Víta Nejedlého 610/13, 73401, Karviná-4,  nebo e-mailem na adresu: 1@alkoholka.cz ). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte po předchozí domluvě na této adrese Ondřej Rzepisko, Víta Nejedlého 610/13, 73401, Karviná-4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

K odstoupení od smlouvy můžete využít tento Formulář pro odstoupení od

smlouvy ve formátu WORD nebo PDF

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Ondřej Rzepisko

Víta Nejedlého 610/13

 73401, Karviná-4

Email: 1@alkoholka.cz

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy číslo (**) ………………………………. o nákupu tohoto zboží:

(doplňte kód zboží, název zboží a počet kusů)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží: Klepněte sem a zadejte datum.

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): Klepněte sem a zadejte datum.

Vaše jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………

Vaše adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Částku za zboží požaduji:

a)      Zaslat na můj bankovní účet číslo (*) …………………………………………………………………………………...

b)      Jiným způsobem (*) ……………………………………………………………………………………………………………..

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:   _____________________

Datum: Klepněte sem a zadejte datum.

* nehodící škrtněte

** číslo faktury/objednávky