Souhrn

  • Doprava : 89 Kč
  • celkem: 0 Kč

0

Oblíbené

    • U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

AlkoholKa

Obchodni Podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu alkoholka.cz na internetové adrese http://www.alkoholka.cz (dále „Obchod“). 
 

II. Prodávajicí a kupujicí

1. Prodávající

Prodávajícím je pro účely prodeje prostřednictvím Obchodu:
Ondřej Rzepisko, Víta Nejedlého 610/13 734 01 Karviná – Ráj IČ:
   08088012

2. Kupující

Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím Obchodu zákazník, který registrací v systému Obchodu souhlasí se zněním VOP, a má zájem o koupi zboží, které je v Obchodě nabízeno. Tento zájem Kupující potvrdí odesláním objednávky prostřednictvím systému Obchodu, nebo jiným způsobem, který je Prodávajícím aktuálně nabízen jako možnost objednání zboží (zejména telefonicky, pomocí e-mailu). Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupena jednatelem nebo pověřenou osobou. Alkoholické výrobky smí nakoupit pouze osoby starší 18-ti let. Pro objednání alkoholických výrobků a kuřáckých potřeb je potřeba mít v profilu vyplněno datum narození.

III. Registrace

1. Registrace

Při registraci v systému Obchodu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (označené hvězdičkou). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení. Registrace Kupujícího není nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2. Zrušení registrace

Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

3. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů, a nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon).

4. Informativní zprávy

Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem Obchodu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace Kupujícího do systému Obchodu, změny údajů provedené Kupujícím, objednávkou zboží apod.. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu Obchodu, změn Všeobecných obchodních podmínek, Reklamačního řádu, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou Kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

IV. Nákup zboží

1. Ochranné známky

Kupující si je vědom, že koupí produktů od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

2. Vyobrazení a popis zboží

Kupující si je vědom, že veškeré produkty nabízené prodávajícím v Obchodě používají pouze ilustrativní obrázky a popis bez záruky. Kupující si je dále vědom, že rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu uvedeným na internetových stránkách Obchodu nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a závazný popis zboží si může Kupující od Prodávajícího kdykoli vyžádat.

3. Ceny

Všechny ceny zobrazené v Obchodě jsou smluvní a nezávazné. V zásadě však platí, že ceny zobrazené v Obchodě jsou Prodávajícím dodrženy přesně v uvedené výši. Závazná cena je pouze taková, kterou Prodávající (nikoli automatický systém Obchodu!) Kupujícímu na vyžádání potvrdí zvláštním e-mailem.

4. Objednání zboží

Objednání zboží v systému Obchodu, stejně jako ostatní způsoby objednávky (telefonicky, e-mailem, pomocí formuláře na stránkách Obchodu) je považováno za závaznou objednávku.

V. Platební podmínky

1. V hotovosti

(Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to přímo prodávajícímu, nebo prodávajícím pověřenému zaměstnanci. - tato varianta je kvůli EET pozastavena vzhledem ke zbytečně vzniklým nákladům na provoz a pořízení) 

2. Dobírkou

Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí,buďto na poště nebo pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby.

3. Převodem

Kupující zaplatí za zboží bankovním převodem na účet Prodávajícího číslo 2245357103/0800, který je veden u České spořitelny, a.s.

VI. Dodací podmínky

1. Přepravní služba PPL

Kupujícímu bude objednané zboží doručeno profesionální přepravní službou Zasilkovna (www.zasilkovna.cz), a to do 48 hodin od jeho odeslání Prodávajícím.

2. Osobní odběr

Kupující si objednané zboží vyzvedne osobně na adrese, kterou Prodávající zveřejní jako místo pro osobní odběr, a to po domluvě s Prodávajícím. - nyní není možná platba v hotovosti

3. Obchodní balík

Kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou České pošty (www.cpost.cz), a to do 48 hodin od jeho odeslání Prodávajícím. U zásilek menších rozměrů může být zásilka odeslána jiným způsobem, například jako cenné psaní.

 Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému Obchodu a jsou k vidění při zadávání objednávky.

VII. Záruční podmínky

1. Zákonná záruka

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů, která v současné době činí 24 měsíců ode dne prodeje. Některé zboží má omezenou životnost, která je v takovém případě vždy u zboží uvedena, a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku.

2. Prodloužená záruka

Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno právními předpisy, v takovém případě je doba záruky vždy u konkrétního zboží uvedena.

3. Reklamace

Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který je k dispozici, stejně jako tyto VOP, na internetových stránkách Obchodu http://www.alkoholka.cz/.

VIII. Odstoupení od koupě

1. Osobní odběr

V případě osobního převzetí má Kupující právo si zboží prohlédnout a vyzkoušet v místě převzetí. Na jakékoli pozdější pokusy o odstoupení od koupě nemusí brát Prodávající zřetel, s výjimkou případů ošetřených platnými právními předpisy.

2. Přepravní společností

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícíhoOndřej Rzepisko, Víta Nejedlého 610/13 734 01 Karviná – Ráj, či na adresu elektronické pošty prodávajícího 1@alkoholka.cz

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2017. Současně s jejich vstoupením v platnost se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.